START OFERTAZAKRES USŁUGKONTAKT
ZAKRES USŁUG
Każda studnia to zupełnie odrębny projekt. Zagadnienia techniczno - organizacyjne są ustalane po uprzednim zapoznaniu się ze szczegółowymi oczekiwaniami zleceniodawcy. Głębokość studni jest dobierana indywidualnie, i zależy między innymi od warunków gruntowo - wodnych na danym terenie. Dla domu wolnostojącego wydajność studni powinna wynosić ok. 1500 l/dobę (dla rodziny sześcioosobowej). Na terenie nieruchomości można umiejscowić studnie do poboru wody pitnej lub jako dodatkowe źródło przydatne do prac w ogrodzie. Głębokość studni wierconej - rozumiana jako głębokość odwiertu, a nie głębokość zwierciadła wody - nie może przekroczyć 30 m. Aby dokładnie określić najkorzystniejsze i najbardziej wydajne miejsce wykonania otworu wiertniczego podpieramy się pomocą renomowanego radiestety. Współpracujemy również z doświadczoną kadrą geologów, hydrogeologów oraz specjalistami branż pokrewnych. Wykorzystujemy mapy geologiczne, hydrogeologiczne, topograficzne, które pozwalają na rozpoznanie lokalizacji projektowanych studni pod względem zasobów wodnych.Copyright 2010 STUDNIE GŁĘBINOWE. All rights reserved. Created by VIPERCOM